ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കണം – പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ പോലുള്ള ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളിലെ അനിയന്ത്രിതമായ ഇടപാടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ഭയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉപയോഗം നിരോധിക്കാനാണ്… Read more